Mạng xã hội đầu tiên cho dùng NFT làm ảnh đại diện

Mạng xã hội đầu tiên cho dùng NFT làm ảnh đại diện

Twitter trở thành mạng xã hội đầu tiên cho phép người dùng chọn tài sản NFT làm ảnh đại diện. Những ai sở hữu tài sản NFT, ví dụ các con vượn trong bộ sưu tập Bored Apes, sẽ có thể dùng ảnh làm đại diện và được xác nhận quyền sở hữu duy nhất. Twitter – mạng xã...
Meta đe dọa đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu

Meta đe dọa đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu

Meta cho biết đang xem xét đóng cửa Facebook và Instagram trên khắp châu Âu nếu họ không còn có thể xử lý dữ liệu người dùng ở đây trên các máy chủ tại Mỹ. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà quản lý ở châu Âu hiện đang soạn thảo luật mới liên quan đến...